Informasjon fra og med uke 19

Illustrasjon.

Gult nivå starter opp fra og med mandag 10. mai. I den forbindelse trenger skolen en dag til å rigge tilbake pulter, stoler og hyller til ordinære læringsrom. I dag er de fleste læringsrommene møblert med 15 stoler og pulter i en annen etasje enn ordinært. Det vil si at vi trenger tid til å møblere læringsrom med opptil 26 pulter og stoler igjen. Skolen kommer derfor til å være stengt fredag 7. mai. Alle foresatte vil torsdag 6. mai få mail fra kontaktlærer med oppdrag som kan gjøres hjemme på fredagen. Oppdraget kan gjennomføres uten nettbrettet, slik at den kan ligge igjen på skolen. 

DS-leder, Espen Eggen og FAU-leder, Camilla Bakke-Faråsengen er også orientert om løsningen for rødt til gult nivå.

Aktivitetsskolen

AKS holder åpent fredag 7. mai for de elevene som har minst en foresatt i samfunnskritisk yrke. Foresatt(e) som ønsker plass på AKS fredag 7. mai, man ta kontakt med AKS-leder på mail, Bjørnar Holsæter, og send med bekreftelse fra arbeidsgiver.  Fristen for dette er satt til torsdag 6. mai klokken 12.00. Dette fordi det krever å planlegge en organisering av elever som skal ha et tilbud denne dagen. Fra og med mandag 10. mai holder AKS åpent til ordinær tid, 07.30-16.45.

Skolen

Gult nivå starter opp på skolen fra og med uke 19.

Alle elever starter og slutter til ordinær tid hver dag. Vi oppfordrer alle til å ikke møte for tidlig for å unngå stor trengsel i skolegården før skolestart. Elevene blir oppfordret til å gå rett hjem og ut av skolegården etter endt dag.1.-4. trinn starter kl. 08.15. Ikke kom før kl. 08.05.
5.-7. trinn starter kl. 08.30 eller kl. 09.00. Ikke kom før kl. 08.25 eller 08.55.

Gult nivå - noen av tiltakene på rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Kroppsøving: Opplæring bør foregå utendørs når det er mulig.
 • Hele klasser regnes som en kohort
 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig etter en helg.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Kohortvis/ trinnvis gruppeinndeling på AKS
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt
 • Munnbind kan også brukes på gult nivå. Byrådet oppfordrer foresatte ti å bruke minnbind når de henter og leverer.